FACTS & FIGURES


DE TREND IS SCHRAPPEN

Bijna de helft van de 25 grootste werkgevers van Nederland geeft aan straks minder kantoor­ruimte nodig te hebben. De schattingen lopen uiteen van 10% tot 50% minder. Dit bleek uit een rondgang van Nieuwsuur langs deze bedrijven. Verder komt naar voren dat de verwachting is dat medewerkers straks 2 tot 3 dagen naar kantoor komen. Voor de crisis waren dat er 4 tot 5.

VOOR ÉN NADELEN VAN THUISWERKEN

Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KvM) blijkt dat 50% van de thuiswerkers de collega’s missen en dat 35% het lastig vindt om een goede werk- en privébalans te vinden. Maar er is ook een andere kant. 75% van de thuiswerkers ondervindt tegelijk positieve ervaringen. Met name het niet hebben van reistijd en de grotere flexibiliteit worden als positief gezien.

0%

VAN DE THUISWERKERS MISSEN DE COLLEGA’S

ONGELIJKE BEHANDELING THUISWERKERS

Zodra er een hybride vorm van thuis en op kantoor werken ontstaat, kunnen er effecten optreden waar managers scherp op moeten zijn. Onderzoeken die al enige jaren geleden door de London Business School en Harvard Business Review zijn gedaan, lieten zien dat thuiswerkers bijvoorbeeld het gevoel kunnen krijgen achtergesteld en buitengesloten te worden. En dat thuiswerkers zelfs minder vaak promotie maken. Verbinden en aandacht blijven dan ook sleutelwoorden.

NA DE CRISIS 1-3 DAGEN THUIS

Uit het eerdergenoemde onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid komt naar voren dat 63% van de respondenten met een kantoorbaan of management­functie na de crisis 1 tot 3 dagen per week thuis wil gaan werken.

0%

WIL NA DE CRISIS 1-3 DAGEN THUISWERKEN

50%

MINDER FOUTEN DOOR GROEN

Bij de herinrichting van de kantoorruimte is veel groen een must. Een studie van de technische universiteit van Sydney toonde de voordelen van veel groen in kantoren al aan. Nadat planten aan werkruimtes werden toegevoegd gaf 37% van de respondenten aan minder last te hebben van spanning en stress en zelfs 58% had minder last van depressie en neerslachtig­heid. Medewerkers met uitzicht op groen zijn 15% productiever en maken 50% (!) minder fouten. Daarnaast vertonen 'groene bedrijven' 20% minder verzuim.

MEER GELD NAAR SPORT

Uit onderzoek naar de Social Return on Investment (SROI) dat geïnitieerd is door de Nederlandse Sportraad, is gebleken dat de opbrengsten van sport en bewegen 2,5 keer hoger zijn dan de kosten. Om de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van sportvoorzieningen zodanig te verbeteren dat 75% van de Nederlandse bevolking structureel kan sporten en bewegen, adviseert de NLsportraad om tot 2030 jaarlijks vele miljoenen extra beschikbaar te stellen.