INTERVIEW


'ER WAS AL 10 JAAR EEN PANDEMIE DIE 5,3 MILJOEN MENSEN PER JAAR HET LEVEN KOST'

Erik Scherder behoeft eigenlijk geen introductie. Als hoogleraar klinische neuropsychologie is hij al jaren een bekend gezicht op televisie als het over onze hersenen gaat.

'ONS BREIN WERKT HET BESTE ALS WE IN BEWEGING ZIJN.'

Volgens Scherder hebben we al meer dan 10 jaar last van een pandemie die elk jaar 5,3 miljoen slachtoffers eist. En met de huidige Covid-19 pandemie daar overheen zal dat getal, als we niets doen, alleen maar hoger worden.

LICHAMELIJKE INACTIVITEIT

‘De pandemie waar het over gaat is; ‘lichamelijke inactiviteit’. Doordat we door Corona tegenwoordig gedwongen thuiszitten, laten studies zien dat we nog minder zijn gaan bewegen dan we al deden. En dat kan zeer ernstige gevolgen hebben voor onder meer ons immuunsysteem. Maar ook je geheugen gaat achteruit en je kan meer last van stress krijgen.’

BEWEEG MEER, ZIT MINDER

‘We zijn allemaal breinwerkers geworden. En het paradoxale is dat ons brein het beste werkt als we in beweging zijn. Maar voor dat breinwerken moeten we vooral zitten. Voor de meesten van ons geldt zelfs dat we overdag meer uren zitten, dan dat we ’s nachts slapen.

Dat was voor Covid al zo en dat is alleen maar meer geworden. Waar we vroeger 4-5 uur per dag zaten, doen we dan nu gemakkelijk 7-9 uur!’

Redenen te meer om het over het belang van vitaliteit te hebben.

Onze expert vitaliteit Marc Hoogers in gesprek met Erik Scherder over het belang van een vitaal leven